SL No.Name of SlumWard No.Population
1.Kapuriapara Basti1
2.Marik Para & Bundh Coloni Basti1
3.Kanakpore Uttar Bandh Coloni Basti2
4.Kanakpore Madhya Bandh Coloni Basti2
5.Dulaypara Basti3
6.Maflesspara (Coloni) Basti3
7.Hatpara Basti4
8.Kultalapara Basti4
9.Samimpara Basti5
10Naranda Daskhin Coloni Basti5
11.Naranda Uttar Coloni Basti5
12.Naranda Madhyapara Basti5
13.Naranda Boarding & Azabuddinpara Basti5
14.Khalpapara Basti6
15.Baligangri Bandth & Madhyapara Basti6
16.Maity & Patrapara Basti6
17.Paharipukur Basti7
18.Muslimpara Basti7
19.Kasempara Basti8
20.Amupara Basti8
21.Madhya Muslimpara Basti8
22.Muslimpara Basti9
23.Patrapara Basti9
24.Dolaipara Basti10
25.Karigarpara Basti10
26.Sabratipara Basti10
27.Gumai Uttar Malikpara Basti11
28.Gumai Dakhshinpara Basti11
29.Pratappur Barikpara Basti11
30.Barangabazar Muslim & Maszidpara Basti11
31.Barangabazar Khaspara Basti11
32.Keshiyari Adibasipara Basti12
33.Keshiyari Sakharripara Basti12
34.Keshiyari Muslimpara Basti12
35.Pratappur Muslimpara Basti12
36.Ubapara Basti13
37.Siddquepara Basti13
38.Majhipara Basti13
39.Ruhidaspara Basti13
40.Tantipara (Dighirpara) Basti13
41.Ajahar Khanpara Basti14
42.Jamadarpara Basti14
43.Dulkipara Basti14
44.Alipara Basti14
45.Sannupara Basti15
46.Malikpara Basti15
47.Ilampara Basti15
48.Fazlur Rahemanpara Basti15
49.Mafizuddinpara Basti15
50.Rupdaypur Adibasipara Basti16
51.Rupdaypur Khaspara Basti16
52.Beloon Muslimpara Basti16
53.Campadali Bundh Colony Basti16
54.Champadali Adibasi & Mandalpara Basti16
55.Tilandapur Harijan, Mali & Madhyapara Basti17
56.Paschimkolla , Patra, Bundh & Mannapara Basti17
57.Paschimkolla palpara Basti17
58.Bhabanipur Madhya & Bundhpara Basti17
59.Jandra Patra, Das & Muslimpara Basti17
60.Jandra Madhya & Bhunipara Basti17